Dispensation til opsætning af informationstavle (badning frarådes),

Publiceret 25-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.466, Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg, ved Ærvej, 6430 Nordborg, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af et skilt som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16393.

Dispensation til opsætning af informationstavle (badning frarådes),

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler