Dispensation til oprensning af sø

Publiceret 24-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 262 og 264, Skovby, Lysabild, , i Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14900.

Dispensation til oprensning af sø

Yderligere information:

Karin Jølk Ravn-Jonsen

Sagsbehandler