Dispensation til opførelse af orangeri op af eksisterende bygning

Publiceret 11-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 3c, Højerup By, Præstegårdsvej 6, Farmen, 4660 Store Heddinge, Stevns Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af 20 m² drivhus/orangeri med en placering som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/04061.

Dispensation til opførelse af orangeri op af eksisterende bygning

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler