Dispensation til opførelse af ny boenhed på institutionen Marjatta

Publiceret 08-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.nr. 1m, Bredeshave, Snesere, Strandvejen 15, 4733 Tappernøje, Næstved Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15349.

Dispensation til opførelse af ny boenhed på institutionen Marjatta

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler