Dispensation til opførelse af madpakkehus

Publiceret 18-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 14t, Skagen Markjorder, Fyrvej 36, 9990 Skagen, i Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte madpakkehus. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/06738.

Dispensation til opførelse af madpakkehus

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler