Dispensation til opførelse af garage på sokkel fra skur som fjernes

Publiceret 15-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.52, Sdr. Hostrup, Ensted, Varnæsvej 175, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/06378.

Dispensation til opførelse af garage på sokkel fra skur som fjernes

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler