Dispensation til ombygning

Publiceret 19-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 34, Lysabild Ejerlav, Lysabild, Gammelpøl 14, Lysabildskov, 6470 Sydals i Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/02439.

Dispensation til ombygning

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler