Dispensation til Natura 2000-hydrologiprojekt ved Ho Bugt

Publiceret 17-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendomme i nærheden af Fredtoftvej 6840 Oksbøl og Ho Bugt Vej 6852 Billum, i Varde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12487.

Dispensation til Natura 2000-hydrologiprojekt ved Ho Bugt

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler