Dispensation til mindre udvidelse af sommerhus

Publiceret 16-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.4x, Fjellerup By, Fjellerup, Strandvejen 55, 8585 Glesborg, Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16135.

Dispensation til mindre udvidelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler