Dispensation til mindre skrænttrappe og fag til badebro i Helsingør Kommune

Publiceret 04-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen, matr.1m, Hornbæk Plantage, Hornbæk, Skindersøvej 35, 3150 Hellebæk, Helsingør Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at der kan etableres en nedgang til stranden samt et ekstra fag mod land til badebroen.

Endelig udformning og dimensionering af anlægget skal godkendes af Naturstyrelsen jf. nedenstående vilkår. Det bemærkes at Naturstyrelsen som grundejer kan stille skærpende vilkår.

Vilkår for dispensationen

  • Trappeanlægget skal fremtræde således at det følger terræn ved den eksisterende nedgang til stranden og anlægget skal afsluttes mod stranden så den følger skræntfoden. Bredden må ikke overstige 120 cm.
  • Rampe og trappe skal vedligeholdes i forsvarlig stand.
  • Rampe og trappe skal fjernes, såfremt badebroen opgives.
  • Ændringer af anlægget skal forelægges Naturstyrelsen som grundejer.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/15283.

21/15283 Dispensation til mindre skrænttrappe og fag til badebro.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent