Dispensation til mindre flytning af eksisterende sommerhus

Publiceret 04-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.107o, Bjerge By, Svallerup, Modinsvej Vest 16, Bjerre Strand, 4480 St. Fuglede, Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15763.

Dispensation til mindre flytning af eksisterende sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler