Dispensation til midlertidig opstilling af to skurvogne til april 2023

Publiceret 07-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 56be, Solrød By, Solrød, Birkevej 22, 2680 Solrød Strand, Solrød Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 , jf. § 15, til opstilling af skurvogn oh haveskur fra klagefristen udløber og indtil den 30. april 2023, hvor de skal være fjernet fra ejendommen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15570.

Dispensation til midlertidig opstilling af to skurvogne til april 2023

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler