Dispensation til informationsplint, Mandø, Esbjerg kommune

Publiceret 01-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 38r, Mandø By, Mandø, ved slusen, Esbjerg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, til opstilling af plintene som ansøgt.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15571.

21/15571 Afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent