Dispensation til hævet terrasse ved Badehus Nr. 60

Publiceret 04-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.26ur, Kerteminde Markjorder, Sydstranden 60, 5300 Kerteminde, Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15646.

Dispensation til hævet terrasse ved Badehus Nr. 60

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler