Dispensation til genopførsel af skur og udestue

Publiceret 08-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.78, Iller, Broager, Kejserdom 5, Brunsnæs, 6310 Broager, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af skur (inddækket carport) sammenbygget med udestue, med samme placering, dimensioner og bygningsudtryk som den eksisterende bygning. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/02484.

Dispensation til genopførsel af skur og udestue

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler