Dispensation til genopførelse af sommerhus

Publiceret 26-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.4æ, Mariager Markjorder, Hadsundvej 5, 9550 Mariager, Mariagerfjord Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af et sommerhus på 44 m² med kælder som ansøgt. Kælderen etableres med indvendig adgang og uden vinduer. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16369.

Dispensation til genopførelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler