Dispensation til genopførelse af sommerhus med solcellepaneler

Publiceret 18-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendomme matr. nr. 38ah Agri By, Agri, Fuglsøvej 21, 8400 Ebeltoft, Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af nyt sommerhus samt solceller som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16207.

Dispensation til genopførelse af sommerhus med solcellepaneler

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler