Dispensation til genopførelse af eksisterende udhus

Publiceret 23-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 30a, Sdr. Longelse By, Longelse, Næbbevej 10, 5900 Rudkøbing, i Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16118.

Dispensation til genopførelse af eksisterende udhus

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler