Dispensation til genopførelse af del af sommerhus med kælder

Publiceret 24-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.168cq, Søgård Hgd., Holmsland Klit, Sønder Klitvej 198, 6960 Hvide Sande, Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af 36 m² sommerhus med indeholdt udhus, 1,7 m² gang samt 20 m² kælder med indvendig adgang. Jord fra udgravning af kælder placeres syd for og op til den genopføre bygning så kælder ikke er delvist fritliggende og tilpasses eksisterende terræn. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16061.

Dispensation til genopførelse af del af sommerhus med kælder

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler