Dispensation til garnklargøringshus med funktion som madpakkehus

Publiceret 26-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1a Ålbæk By, Lihme, 7860 Spøttrup , i Skive Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04634.

Dispensation til garnklargøringshus med funktion som madpakkehus

Yderligere information:

Christina Hattesen-Hangård

Sagsbehandler