Dispensation til etablering af paddeskrab

Publiceret 08-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nre. 11o, Dreslette By, Dreslette samt 3l og 5r, Snave By, Dreslette, i Assens Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af de ansøgte paddeskrab. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15904.

Dispensation til etablering af paddeskrab

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler