Dispensation til etablering af overdækning af terrasse ved restauration

Publiceret 11-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1b, Vejrø By, Fejø, Vejrø 4, 4943 Torrig L, i Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04694.

Dispensation til etablering af overdækning af terrasse ved restauration

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler