Dispensation til etablering af faciliteter til ophold, leg, mv.

Publiceret 24-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7000l, Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge, Stillinge Strandvej 25, 4200 Slagelse, i Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04332.

Dispensation til etablering af faciliteter til ophold, leg, mv.

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler