Dispensation til etablering af et vandhul til padder og vadefugle

Publiceret 02-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 6c Hårbølle By, Fanefjord, beliggende Færgensvænge 8, Hårbølle, 4792 Askeby, i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/02384.

Dispensation til etablering af et vandhul til padder og vadefugle

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler