Dispensation til et midlertidig vildthegn

Publiceret 01-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 17g, Hejls By, Hejls, 6094 Hejls, i Kolding Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04411.

Dispensation til et midlertidig vildthegn

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler