Dispensation til at flytte regnvandsudløb

Publiceret 26-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 25a Skarø, Svendborg Jorder. Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16431.

Dispensation til at flytte regnvandsudløb

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler