Dispensation til at filme fra midlertidigt fugleskjul

Publiceret 24-11-2021

Afgørelsen vedrører sydsiden af Rømødæmningen, fortrinsvis på ejendommen matr. nr. 901, Juvre, Rømø, i Tønder Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16024.

Dispensation til at filme fra midlertidigt fugleskjul

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler