Dispensation til arealoverførsel og fastlæggelse af nyt skel

Publiceret 01-11-2020

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 4r Sundstrup By Ulfbjerg, Sundstrupvej 20, 8832 Skals i Viborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/08240.

Dispensation til arealoverførsel og fastlæggelse af nyt skel

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler