Dispensation til arealoverførsel i Assens Kommune

Publiceret 22-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 34a, Brydegaard By, Dreslette og matr. nr. 19c, Brydegaard By, Dreslette i Assens Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15509.

Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent