Dispensation til anlæg af swimmingpool ved hotel

Publiceret 25-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 318aa, Rønne Markjorder, Strandvejen 116, 3700 Rønne, Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 7, jf. § 15, til anlæg af en swimmingpool som ansøgt med belægning (barfodsom-råde) omkring pool og sti, glashegn, bruser og skiltning. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15566.

Dispensation til anlæg af swimmingpool ved hotel

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler