Dispensation til ændring af udhus

Publiceret 15-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.8g, Melby by, Aarby, Østrupvej 19, 4400 Kalundborg, Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til ombygningen som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/05215.

Dispensation til ændring af udhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler