Afslag til udvidelse og ombygning af helårshus

Publiceret 05-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.186, Skovbølgård, Feldsted, Eskedalvej 8, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune

Afgørelse Kystdirektoratet meddeler afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15228.

Afslag til udvidelse og ombygning af helårshus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler