Afslag til udvidelse af boligareal og genopførelse af del af sommerhus med kælder med udvendig adgang

Publiceret 10-11-2021

Afgørelsen vedrører matr.168cq, Søgård Hgd., Holmsland Klit, Sønder Klitvej 198, 6960 Hvide Sande, Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15982.

Afslag til udvidelse af boligareal og genopførelse af del af sommerhus med kælder med udvendig adgang

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler