Afslag til udvidelse af beboelse

Publiceret 04-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.15b, Gundsømagle By, Gundsømagle, Frederiksborgvej 521, Gundsømagle Vig, 4000 Roskilde, Roskilde Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15747.

Afslag til udvidelse af beboelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler