Afslag til opstilling af kunstværk i Bellevue Strandpark

Publiceret 10-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 11b, Kristiansholm, Strandvejen 340, 2930 Klampenborg, Gentofte Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15978.

Afslag til opstilling af kunstværk i Bellevue Strandpark

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler