Afslag til opførelse af udhus

Publiceret 03-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1034, Ulkebøl Ejerlav, Ulkebøl, Tvedmark 7A, 6400 Sønderborg, i Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04668.

Afslag til opførelse af udhus

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler