Afslag til ombygning af eksisterende sommerhus

Publiceret 15-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 740, Pøl, Nordborg, Svanereden 1, 6430 Nordborg, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af sommerhuset med en udformning som ansøgt.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04561.

Afslag til ombygning af eksisterende sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler