Afslag til kunstværk

Publiceret 18-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2a, 4f eller 3a Bjerget By, Gjøl, i Jammerbugt Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00432.

Afslag til kunstværk

Yderligere information:

Christina Hattesen-Hangård

Sagsbehandler