Afslag til genopførelse af udvidet sommerhus

Publiceret 14-11-2021

Afgørelsen vedrører matr.4æ, Mariager Markjorder, Hadsundvej 5, 9550 Mariager, Mariagerfjord Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af et sommerhus på 65 m² med 15 m² overdækning og 12 m² udhus til erstatning for et eksisterende på 29 m².

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04645.

Afslag til genopførelse af udvidet sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler