Afslag til genopførelse af sommerhus

Publiceret 23-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 105c, Østermarie, Tuevej 3, 3740 Svaneke, Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte samlede projekt.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16284.

Afslag til genopførelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler