Afslag til fugletårn

Publiceret 30-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. matr.7b Hou By, Hals, Aalborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04493.

Afslag til fugletårn

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler