Afslag til etablering af skel

Publiceret 11-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3e, Gershøj By, Gershøjvej 108, 4070 Kirke Hylling , i Lejre Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12631.

Afslag til etablering af skel

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler