Afslag til etablering af et paddeskrab/udvidelse af et eksisterende vandhul og etablering af jordvold

Publiceret 12-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2ai Nordskov By, Stubberup beliggende Fynshovedvej 738, 5390 Martofte, Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af et paddeskrab/udvidelse af et eksisterende vandhul samt etablering af jordvold.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00184.

Afslag til etablering af et paddeskrab/udvidelse af et eksisterende vandhul og etablering af jordvold

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler