Afslag til etablering af et madpakkehus

Publiceret 18-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7000a Skuldbøl By, Hemmet, 6893 Hemmet, i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11744.

Afslag til etablering af et madpakkehus

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler