Afslag til at reetablere trappe fra sommerhus til stranden

Publiceret 01-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 11d over matr. 11a, Ordrup By, Fårevejle, Skovstien 12, 4540 Fårevejle, Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14119.

Afslag til at reetablere trappe fra sommerhus til stranden

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler