Afslag til arealoverførsel

Publiceret 25-11-2021

Afgørelsen vedrører del af matr.9x, Grønning By, Grønning til matr. 9v, Grønning By, Grønning, Lyby Strandvej 39, 7870 Roslev, Skive Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/05931.

Afslag til arealoverførsel

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler