Afslag til affaldsstation på position 33

Publiceret 17-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 14k Gamborg By, Gamborg, Fjordvej, 5500 Middelfart, i Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/05242.

Afslag til affaldsstation på position 33

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler