Afgørelse vedr. kælder delvist under garage samt lysskakter ved helårsbolig

Publiceret 09-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.686, Kollund, Bov, Fjordvejen 49A, Sønderhav, 6340 Kruså, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og 3, nr. 11, jf. § 15, til ca. 15 m² kælder mellem garage og helårsbeboelse og nedgang i garagen samt mindre lysskakter i helårsboligens kælder.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15442.

Afgørelse vedr. kælder delvist under garage samt lysskakter ved helårsbolig

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler