Afgørelse om opførelse af sommerhus

Publiceret 16-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.69c, Strandgårde, Holmsland Klit, Sønder Klitvej 75, Aargab, 6960 Hvide Sande, Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af nyt sommerhus som ansøgt og beskrevet i redegørelsen. Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen.

I skal selv undersøge, om jeres projekt kræver tilladelse efter anden lovgivning. Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12212.

Afgørelse om opførelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler