Retlig afgørelse om fritagelse for dispensation ved optagelse af privat fællesvej, Tønder Kommune

Publiceret 18-03-2021

Retlig afgørelse om fritagelse for dispensation fra strandbeskyttelses-linjen ved optagelse af privat fællesvej i matriklen på ejendommene matr. nr. 1672 og 1766a begge Kirkeby, Rømø, Tønder Kommune

Forbuddet i § 15, stk. 1, omfatter tilstandsændringer herunder ”udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.”
Da optagelsen af en fællesvej ikke medfører nye skel, er selve optagelsen i matriklen ikke dispensationskrævende. Derimod kræver anlægget af en fællesvej dispensation såfremt denne skal etableres fysisk.
I nærværende sag optages fællesvejen alene i matriklen og vil ikke blive anlagt fysisk i terræn, hvorved det ansøgte ikke medfører dispensationskrævende tilstandsændringer. Såfremt fællesvejen efterfølgende ønskes anlagt, vil dette forudsætte en ansøgning herom.
Det bemærkes, at der ved denne retlige afgørelse om optagelse i matriklen af fællesvejen, ikke er vurderet hvorvidt der vil kunne dispenseres til anlæg af vejen, såfremt denne efterfølgende ønskes fysisk etableret.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/08993

Retlig afgørelse om fritagelse for dispensation ved optagelse af privat fællesvej, Tønder Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent